top of page

Hjärtat Mitt...

Hjärtat mitt har på något sätt lett mig till så många olika ting under livet. Jag har Verkat med de fattiga i Etiopien. Sjungit godnattsånger för barnen med svåra handikapp i Rumänien. Samtalat med brottsoffer, Masserat barnens händer och den gamles fötter…

 

Musicerat och Ljudit tillsammans med de sjukskrivna, de arbetslösa. Fört in Rörelseglädje i de unga missbrukarnas liv och för de gamla med demens. Föreläst för folket om alla de Gåvor som de med funktionsnedsättningar bär. Vandrat med dem som blev sist… som var annorlunda… som blev kvar…

 

Besökt ensamma som Jourhavande Medmänniska, hållit flyktingar i handen när de kommit till vårt land. Närvarat för Sörjande anhöriga, Vakat varmt över Döende, i min och mina vänner närhet och fått människor i alla samhällsskikt att släppa fram Leken, Humorn, Glädjen och Innerligheten i de små tingen.

Kärnan - den gemensamma nämnaren - har varit att ge min Kärlek och Absoluta Närvaro till 

den som behöver mig mest i Stunden, och 

den djupa Vördnaden och Respekten för 

Alla Människors Lika Värde.

Under hela mitt liv har jag verkat Nära Människor i olika Hjälporganisationer

Både I Sverige och Utomlands

Alla Är Vi Medmänniskor…

I grunden är jag utbildad Undersköterska & Stresspedagog

 

Några års studier inom olika universitet,

Sociologi, Antropologi, Psykologi, Pedagogik,

Juridik, Kriminologi och Teologi

Gav en del kunskap som berikat och fört mig framåt på min väg

Under många år verkade jag som Kursarrangör och Kursledare

i Afrikanska Trummor, Sång och Dans i både Sverige och Västafrika

Alla äger vi gåvan att få Spela, Sjunga, Dansa

Vem som helst kan…och alla får vara med!

 

Jag är Nia-instruktör, sedan 2004 med utbildningar i Sverige, Finland och Tyskland

Sedan 2016 även instruktör i Five Stages of Selfhealing

Njutningsfullt och Självläkande

Mycket Lustfyllt för mig – Livets lust välkomnar också dig!

 

Ett års resa i Psykosyntes och ” Det inre Barnet” har jag tacksamt genomfört

Ett Ovärderligt Redskap – Nu och Alltjämt

Låt oss Lyssna, Leka – Innerligheten finns inom oss alla!

 

Jag är Certifierad Sexsibilitycoach, Tantra massör

och utbildad av Betty Martin i Wheel Of Consent

Och har därmed gjort min egen resa i Body- Mind-Spirit-Emotions

En mycket stark och omvälvande resa i Kärlekens tecken

Intimitet och Närhet – Vackert Våga Vara Bara

Vill du Vara… Bara Vara, Du med?

 

Under fortlöpande resor i ljusets domäner utvecklas sinnet mitt alltmer

Se, Höra, Känna eller bara Veta?

I Sinnets Dans får allting plats…Alla omsluts…Du med!

 

Har anordnat Death Café

Tillfällen för att samtala om Döden ”Den Ofrånkomliga Gåtan”

Vi Filosoferar och Funderar högt

Inget är Förbjudet eller Fel,

Jag bjuder på Närvaro och Lätthet för de som är med!

 

Utbildade mig till Dödsdoula under 2022 och väljer istället att vara Kärleksdoula

"The Sacred Journey of Dying" med Dr William Bloom

 "Ljusets Hjul" med Alberto Villoldo

"Andningens Kraft" med Scott Scwenk

Är mera min melodi...

Det är som en vacker saga att somna och vakna till

Många intressen har jag 

utöver den stora 

Innerligheten till Naturens magi,

och väljer att uttrycka passionen:

Dansen och Meditationen

Som jag utövat sedan jag var

blott sju år...

 

Mor till tre kännande söner

Mina Innerliga Läromästare i allt!

och med det sagt;

 

Kärlek  Humor  Kraft  

Försoning&Acceptans

 

Precis så… 

Kan Livet… och kanhända även Döden... 

Förbli

En Vacker, Vis och Innerlig Dans!

 

Allt det jag skriver är dock inte så viktigt…

Då vi möts finner du essensen om jag är den du söker…   

bottom of page