top of page

Med Änglars Hjälp...

HEALING OF LOVE

Med kärlek i sinnet tar jag emot dig

i en varm trygg miljö. Vi samtalar först om hur det är just nu

sedan får du ligga ned skönt eller sitta beroende på din hälsa.

Därefter tar jag kontakt med änglarna som 

hjälper mig att ge det som behövs.

Efteråt får du landa och därefter en kort stunds 

reflektion med mig om du vill

Änglakort  talar även  helande- vid önskan be om det...

bottom of page